...::Ş A N L I U R F A::...

egitim

Free Banner Maker


EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Eskiçağ lardan beri bilinen ve 718–913 tarihleri arasında (İslâmi dönem) bilim ve sanatta doruk noktaya ulaşan Harran Üniversitesi’nin (Harran Okulu) İslâm öncesi ve İslam dönemindeki yeri bugünkü kalıntılar arasında tespit edilememiştir.1976 yılındaki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kazılarında caminin doğu ve kuzey cephelerine bitişik olarak ortaya çıkarttığı küçük hücrelerin İslami dönem üniversitesine (medrese) ait olduğu tahmin edilmektedir.

Harran, bilindiği gibi dünyanın eski üniversitelerinden birinin kurulduğu topraklardır. İslâmiyet’ten önce tıp, astronomi, fizik, matematik öğretimi;

Eski Yunanca ve Süryanice eserlerin tercüme edilmesi ve pozitif bilimlerdeki çalışmalarla tanınmıştır. Harran’da yeti şen dünyaca ünlü bilginler şunlardır:

Sabit bin Kurra

İbn Teymiyye

Bettâni el-Harrâni


Harran, 1260 yı lında Moğolların istilasına uğramış ve o dönemdeki harap şekliyle günümüze gelmiştir.

EĞİTİM

Şanlıurfa'mızda eğitim kurumlarının faaliyet göstermesi ta milattan önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Bunun da en büyük örneği ilkçağlardan günümüze devam eden HARRAN Üniversitesidir.
1967-1968 öğretim yılından günümüze kadar, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da geliştiği bir gerçektir.

 

Harran Üniversitesi Tarihi:

Eskiçağ lardan beri bilinen ve 718–913 tarihleri arasında (İslâmi dönem) bilim ve sanatta doruk noktaya ulaşan Harran Üniversitesi’nin (Harran Okulu) İslâm öncesi ve İslam dönemindeki yeri bugünkü kalıntılar arasında tespit edilememiştir.1976 yılındaki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kazılarında caminin doğu ve kuzey cephelerine bitişik olarak ortaya çıkarttığı küçük hücrelerin İslami dönem üniversitesine (medrese) ait olduğu tahmin edilmektedir

Harran, bilindiğ i gibi dünyanın eski üniversitelerinden birinin kurulduğu topraklardır. İslâmiyet’ten önce tıp, astronomi, fizik, matematik öğretimi; Eski Yunanca ve Süryanice eserlerin tercüme edilmesi ve pozitif bilimlerdeki çalışmalarla tanınmıştır. Harran’da yeti şen dünyaca ünlü bilginler şunlard ı r: Sabit bin Kurra, İbn Teymiyye, Bettâni el-Harrâni.
Harran, 1260 yı lında Moğolların istilasına uğramış ve o dönemdeki harap şekliyle günümüze gelmiştir.

Harran Üniversitesi, 1992 yılında Şanlıurfa’da yeniden kurulmuştur. Şanlıurfa’da kurulan ilk yüksek öğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur (1976).

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM
1.328 ilköğretim ve 4 özel ilköğretim okulunda 340.512 öğrenci, 39 genel lise, 34 meslek lisesi ve 4 özel lisede 40.381 öğrenci , 15 anaokulu ve 328 anasınıfında 14.302 öğrenci olmak üzere; toplam 1.759 okulda 389.436 öğrenci eğitim ve öğretim görüyor. Şanlıurfa genelinde toplam 9.299 sınıf ve branş öğretmeni görev yapmaktadır.    İlköğretim ve ortaöğretimdeki toplam derslik sayısı 6.995'dir. Derslik başına İlköğretimde 62, ortaöğretimde 39 öğrenci düşüyor.
    Şanlıurfa’da  okullaşma oranları; okul öncesinde %7.98, ilköğretimde %91, ortaöğretimde %28.08, yüksek öğretimde %7'dir. Türkiye genelinde ise okullaşma oranları yaklaşık olarak; ilköğretimde %96.18, ortaöğretimde %55.96, yükseköğretimde %20.77'dir.
 6-13 Yaş Arası Nüfusunun Okullaşma Durumu

 
Mecburi öğrenim çağındaki çocuk sayısı
İlköğretime kayitli çocuk sayısı
İlk öğretime kayitli olmayan çocuk sayısı
Okul giden yüzdelik
Okula gitmeyen yüzdelik
KIZ
174.777
152.726
22.051
%88
%12
ERKEK
198.797
186.625
13.172
%93
%7

 
         Şanlıurfa’nın en temel sorunu eğitim alanında yoğunlaşmış bulunmaktadır. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre kadınlarımızın %52’si, erkeklerin %82’si okuryazar durumundadır. Genel okur yazarlık oranı %68’dir. 2000 sayımlarına göre Türkiye geneli okur-yazarlık oranı ise %87 seviyesindedir.
        Okuma Yazma oranı oldukça düşük olan Şanlıurfa’da   Okuma yazma oranını yükseltmek için 2005-2006 öğretim yılında, 1. ve 2. kademe okuma-yazma kursları açılmıştır. Bu kurslara, 13.597’si kadın, 15.240’si erkek olmak üzere, toplam 28.837 kişi katılmıştır.
        Hızlı nüfus artışı ve kırsal alandan kentsel alanlara olan göç nedeniyle il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 5.194 ilköğretim ve 187 ortaöğretimde olmak üzere, toplam 5.381 dersliğe ihtiyaç bulunmaktadır.

Okul, Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Sayıları

 

Okul Türü
Okul Sayısı
Öğretmen Sayısı
Öğrenci Sayısı
Derslik Sayısı
1-ANAOKULU
15
71
1.818
58
2-ANASINIFI
(328)
136
12.484
421
3-İLKÖĞRETİM
Genel
1.328
7.438
339.351
5.363
Özel
4
119
1.161
85
4-ORTAÖĞRETİM
Genel Lise
39
921
29.900
634
Mesleki Lise
34
540
9.869
380
Özel Lise
4
74
612
58
GENEL TOPLAM
1.759
9.299
389.437
6.995
 
       Ülke ve Bölge genelinde YİBO’ların  mevcut kapasitelerinin %87’si kullanılırken bu oran İlde %94’e ulaşmaktadır. İldeki tek PİO’nun da %98’i doludur. PİO’ların kapasite kullanım oranları Bölge genelinde %63, ülke genelinde ise %76’dır.
2006-2007 öğretim yılında 1.808 yerleşim biriminde, 37.407 öğrenci 134 taşıma merkezine taşınmaktadır. Yaklaşık taşıma gideri 17.4 milyon YTL’dir.
      2006 yılında ilimize tahsis edilen ödenekle 640 derslik 251 lojman ve 3 anaokulu yapımı programa alınmış olup, 310 derslik, 2 anaokulu ve 68 lojmanın yapımı tamamlanmıştır.
Dünya Bankası tarafından yapılacak olan okullar; ilimize 56 derslik yapılması devam etmektedir.
Avrupa Birliği Kaynakları ile 176 derslik, 10 blok lojman yapımı devam etmektedir.
    Eğitime %100 Destek Projesi Faaliyetleri kapsamında hayırseverlerce 86 derslik yapımı için protokol i
mzalanmıştır.
Okullaşma Oranları
 
İL
TÜRKİYE
İlköğretim
91
96,18
Ortaöğretim
28.07
55,96
Yükseköğretim
7
20,77
 
2000 Yılı Nüfus Sayımı Okur-yazarlık Oranı (%)
Okuma-Yazma
Şanlıurfa
Türkiye
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Bilen

68
82
52
85
91
79
Bilmeyen
32
18
48
15
9
21
 
Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslar (2006-2007)
KURS TÜRÜ
KURS SAYISI
KURSİYER SAYISI
Kadın
Erkek
Toplam
Mesleki ve Teknik Kurslar 
534
6.770
1.939
8.709
Sosyal-Kültürel Kurslar
174
1.792
1.642
3.434
1. Kademe Okuma Yazma Kursları
414
6.118
4.427
10.545
2. Kademe Okuma Yazma Kursları
534
7.479
10.813
18.292
TOPLAM
1.659
22.159
18.821
40.980


YÜKSEK ÖĞRETİM
25 Kasım 1992 tarihinde kurulan Harran Üniversitesi; 7 fakülte, 12 meslek yüksekokulu ve  3 enstitü ile hizmet vermektedir. Toplam öğrenci sayısı 8.828, toplam akademik personel sayısı 829’dur.Harran Üniversitesi’nin 17 Şubat 2003 tarihinde İlahiyat, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin açılışı yapılan ve 2004 yılında Fen Edebiyat Fakültesinin eğitim ve öğretime başladığı Osmanbey Kampus İnşaatı yaklaşık %77 fiziki gerçekleşme ile devam etmektedir.
 

Harran Üniversitesine Bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler
FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER
1- Fen Edebiyat fakültesi
2- İktisadi ve İdari Bil. Fak.
3- İlahiyat Fakültesi
4- Mühendislik Fakültesi
5- Tıp Fakültesi
6- Veteriner Fakültesi
7- Ziraat Fakültesi
1-   Sağlık Hiz. MYO
2-   Sağlık Yüksekokulu
3-   Şanlıurfa MYO
4-   Akçakale MYO
5-   Birecik MYO
6-   Bozova MYO
7-   Ceylanpınar MYO
8-   Hilvan MYO
9-   Kahta MYO
10- Siverek MYO
11- Suruç MYO
12- Viranşehir MYO
1- Fen Bilimleri Ens.
2- Sosyal Bilimler Ens.
3- Sağlık Bilimleri Ens.
  
Rakamlarla Harran Üniversitesi
Öğrenci Sayısı
8.828
 
 
Akademik Personel
Profesör
45
Doçent
69
Yrd. Doçent
193
Araştırma Görevlisi
321
Öğretim Görevlisi
124
Uzman
18
Okutman
53
Yurtdışı Arş. Gör. Sayısı
(6)
 
 
İdari Personel
651
Lojman Sayısı
164

Kaynak:Urfakent.com
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=