...::Ş A N L I U R F A::...

ekonomi

Free Banner Maker

EKONOMİK YAPI

     Şanlıurfa'nın ekonomik yapısı  ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayanmaktadır. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde tarım sektörünün payı %43, hizmet sektörünün payı %40, sanayi sektörünün payı %11 ve inşaat sektörünün payı % 6'dır. 2001 yılı GSYİH 1 Milyar 850 Milyon Dolar, kişi başına gelir ise 1.300 Dolar’dır.
 
 
    GAP ile birlikte ilimizin ekonomik yapısında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1995 yılı itibari ile toplam 59 sanayi tesisi var iken bu rakam 2007 yılı içerisinde 368’e ulaşmıştır.
 
 
 I.OSB
 
1992 yılında 1. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başlatılmış ve arıtma tesisi dışında altyapı çalışmaları 2000 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 291 hektar alan üzerindeki 308 sanayi parseli, 188 müteşebbise tahsis edilmiştir. Bugün itibari ile 168 fabrika işletmede,  12 fabrika inşaat aşamasında, 8 fabrika ise proje aşamasındadır. 8.500 kişinin istihdam edildiği 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, tüm tesisler tamamlandığında 10.000 kişi istihdam ilebilecektir

                 
                                        
II.OSB
1. Organize Sanayi Bölgesi’nin çok sayıdaki müteşebbisin taleplerine cevap vermemesi üzerine 2. Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başlatılmıştır. 1997 yılı yatırım programına alınan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin toplam alanı 1,186 hektardır.
II. Organize Sanayi Bölgesinin hazırlanan Parselasyon Planına göre 347 Adet Sanayi Parseli bulunmaktadır. Yatırım yapmak için yaklaşık 750 müteşebbis müracaatta bulunmuştur.
 
Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesinde Tahsise açılması düşünülen 96 Hektarlık alan ile  Arıtma Tesisi yapılması için Avrupa Birliği Yardım Fonuna sunulan Altyapı Fizibilite Raporu ile Atık su Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu onaylanmış bulunmaktadır.
    Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Proje AB Komisyonunca kabul edilmiştir. Üç aşamada gerçekleştirilen bu projenin ilk aşaması olan fizibilite çalışması tamamlanmış ve ikinci aşama olan proje ihalesi Haziran ayı içerisinde yapılacaktır.
Atık su arıtma ve altyapı inşaat ihaleleri Eylül ayı içerisinde yapılacak ve yıl sonunda altyapı inşaatına başlanacaktır.
 
EVREN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
 
    1984 yılında Şanlıurfa Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ünvanıyla kooperatif kurulmuş ve 1.000.000. metrekare arsa üzerinde 1985 yılı Ekim ayında inşaata başlanılmış ve 1000 iş yeri olan sitenin I.  500 iş yeri tamamlanarak hak sahibi esnaf yeni iş yerlerine taşınmışlardır
II. 500 iş yerinin temeli 1991 yılında atılmış ve 476 iş yerinin üst yapı inşaatı bitirilmiş olup, çekilen kura ile hak sahiplerine teslim edilmiştir. Geri kalan 24 iş yerinin ikmal inşaatı inşaatı devam etmektedir. I ve II. Kısım toplam 1000 işyerinde 976 iş yerinin alt yapı inşaatının tamamlandığı 24 iş yerinin inşaatı devam etmektedir. 
Diğer Küçük Sanayi Siteleri;
>      SİVEREK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
 
>      SURUÇ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
 
>      BİRECİK FIRAT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
 
>      AKÇAKALE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
 
>      ÖZ VİRANŞEHİR GAP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
 
>      TİCARET VE SANAYİ ODALARI
 
    1923 yılında İlimizde Ticaret ve Sanayi Odası ( kuruluş yılı 1921 ) sayısı 1 iken 2002 yılında Şanlıurfa, Birecik, Siverek Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte bu sayı 3’e yükselmiştir.
 
ŞİRKETLER
İlimizde 326 Anonim, 2.953 Limited, 43 kollektif olmak üzere toplam 3.322 şirket bulunmaktadır.
 
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI: İlimizde ilk Esnaf ve Sanatkarlar Odası 1936 yılında kurulmuştur. 1960 yılında Oda sayısı 20, 1980 yılında 50, 2002 yılında ise 92’ye yükselmiş olup, halen 75’inin faaliyeti devam etmektedir.
 
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ: İlimizde Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını bünyesinde barındıran ve bu odaların üst kuruluşu konumunda bulunan 1 adet  Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği faaliyetini sürdürmektedir.
 
ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ BÖLGE BİRLİĞİ: İlimiz Merkez ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliğine bağlı Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin İllerinde kurulu bulunan toplam 20 kooperatif mevcuttur.
 
İl genelinde, 9 tarım satış kooperatifi, 2 tüketim kooperatifi, 77 motorlu taşıyıcılar kooperatifi, 4 toplu iş yeri kooperatifi, 47 konut yapı kooperatifi, 2 adet yayıncılık ve dayanışma kooperatifi, 1 üretim kooperatifi ve 10 esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunmaktadır.


                            KOSGEB Ş.Urfa İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nün
                                         Etki Alanındaki İller ve İşletme  Sayıları     

                                                                                                                          
•         Adıyaman..…  158 İşletme
•         Mardin…...…… 71   İşletme
•         Şanlıurfa…..… 317 İşletme
•         Toplam…....... 548 İşletme
 
KOSGEB ŞANLIURFA İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNÜN   2007 YILI İÇERSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER
 
KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen firmaların stratejik yol haritası ve destek planlarını revize etmek için 95 firma bilgilendirildi.
 
KOSGEB desteklerinden faydalanan 9 firmaya 27.055,27 ytl destek ödemesi yapılmıştır
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=