...::Ş A N L I U R F A::...

turizm

Free Banner Maker

İNANÇ TURİZMİ
 
İlkel dinlerin dünyadaki en eski merkezi Urfa, çok tanrılı (politeist) dinler ile tek tanrılı (monoteist) dinlerin önemli merkezlerinden biridir.
 
Ay, güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı eski Mezopotamya'daki Asur ve Babillerin politeist inancına dayanan Paganizm'in (putperestlik) önemli merkez şehirleri Harran ve Soğmatar Urfa sınırları içersindedir.
 
Musevi, Hıristiyan ve İslam dinleri peygamberlerinin atası olan Hz.İbrahim Urfa'da doğmuş, Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele ettiği için burada ateşe atılmıştır. Lut Peygamber, amcası Hz. İbrahim’in Urfa'da ateşe atılmasını görmüş ve daha sonra buradan Sodom'a doğru yola çıkmıştır. İbrahim Peygamber'in torunu ve israiloğullarının atası Yakub Peygamber, Harran'da dayısı kızları Lea ve Rahel ile evlenmiş; Eyyub Peygamber, Ur­fa'daki bir mağarada hastalık çekmiş ve Urfa'da vefat etmiştir. Elyesa' Pey­gamber, Eyyub Peygamber'in yaşadığı Eyyub Nebi Köyü'ne kadar gelmiş, ancak kendisini göremeden orada vefat etmiştir. Şuayb Peygamber, Harran'a 37 km. mesafedeki Şuayb Şeh­ri'nde yaşamış; Musa Pey­gamber, Şuayb Şehri yakı­nındaki Soğmatar'da Şuayb Peygamberle buluşmuş ve sihirli asasını burada Şu­ayb Peygamber'den almış­tır. Bu özelliklerinden dolayı Urfa'nın diğer bir adı da "Peygamberler Şehri ve inançlar Diyarı"dır.
 
İsa Peygamber, Urfa'yı kutsadığı­na dair bir mektubunu ve yüzünü sildi­ği mendile çıkan mucizevi portresini havarilerinden Addai ile Urfa Kralı Ab­gar Ukkama'ya göndermiş, Hristiyan­lık, devlet dini olarak dünyada ilk defa bu kral tarafından Urfa'da kabul gör­müştür.
 
Üç semavi din tarafından dünya­da kutsal olarak tanınan, Mekke, Medine, Kudüs, Vatikan, Antakya, Efes, izni k, İstanbul, Demre, Kapa­dokya, Tarsus ve Şanlıurfa'dan olu­şan 12 merkez içerisinde, Şanlıurfa'nın çok önemli bir yeri vardır.
 
Şanlıurfa’nın yukarıda zikredilen inanç değerlerinin zenginliği dikkate alındığında, sekizi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde  yer alan bu merkezler arasında bu merkezler arasında birinci sırada kolayca anlaşılır.
 
KÜLTÜR TURİZMİ
İnanç Turizmi'nin Dünyada ve Türkiye'deki önemli merkezi Şanlıurfa; Harran, Şuayb Şehri, Soğmatar gibi dünyaca ünlü ören yerleri ile, il sınırları içerisinde yapılan 33 antik yerleşkedeki arkeolojik kazılarıyla, korunarak gü­nümüze ulaşmış tarihi mimari dokusunun zenginliği ile Kültür Turizmi'ni se­venlerin de ilgisini çekmektedir. Tarihi mimari dokusunun zenginliği ile Tür­kiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Şanlıurfa bu özelliğinden dolayı"Müze Şehir" adıyla da tanınmaktadır. İl merkezinde Kültür Bakanlığı'nca tes­cil edilmiş olan 200 civarında tarihi ev, 36 cami ve mescit, 5 kilise, 8 med­rese, 4 tekke ve zaviye, 20 türbe, 7 köprü, 1 su kemeri, 1 su bendi, 13 Çeş­me, 1 sebil, 8 hamam, 1 çimecek, 1 kale, şehir suru kalıntıları ve 2 sur kapısı, 11 han, 8 kapalı çarşı yer almaktadır. Han, hamam ve kapalı çarşı sayısı yönünden Türkiye'nin ilk üç-dört şehri arasında gösterilen Şanlıurfa, bu zengin mimari dokusu ile turistlerin büyük ölçüde ilgisini çekmektedir.
 
DOĞA TURİZMİ
Şanlıurfa ilinde Doğa Turizminin en güzel örnekleri Birecik ilçesinde yer alan Kelaynak kuşları, Yabani Ceylanları, Bozkırları, Yabani Bir Kertenkele Türü olan Varanları, Doğa Derneği Gibi Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun hazıladığı doğa turları, Fırat Nehri ve Birecik Barajı kenarında kurulu olan Halfeti ilçesi, Ceylanpınar ilçesinde Ceylan Üretme Tesisleri doğayla baş başa kalmak isteyen misafirlerimiz için alternatif yerlerdir.
 
 
KIŞ  TURİZMİ
 
Karacadağ Kayak Merkezi
Tüm bölge içinde kar tutan ender yerlerden olan Karacadağ'da Valilik ta­rafından kayak pistleri düzenlen­miştir. 600 - 700 m. uzunluğunda pistler için 250 m.'lik bir lift yapıl­mıştır. Siverek ilçemize 60 km. me­safede olan kayak merkezinde birkafeterya ile bungalow tipi hizmet evi bulunmaktadır. Kasım ayından itibaren dört aylık kayma sezonu ol­maktadır. Şanlıurfa il merkezine 150 km.dir.
 
TERMAL TURİZMİ
Karaali Kaplıcaları
İl Özelldaresi tarafından merkeze bağlı Karaali Köyü'nde yaptırılan kap­Iıca tesisleri oteli üç yıldızlı, 32 odalı, 100 yataklı, ayrıca apart otelde 4'er ki­şilik 54 oda olup çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Su sıcaklığı 41-49°C ara­sında değişen kaplıca, 150.000 m3 saat sıcak su kapasitelidir. Kaplıca suyu özellikle romatizmal hastalıklar, deri hastalıkları ve iltihabi hastalıklar ve böb­rek taşlarında etkili olmaktadır
 
SU SPORLARI TURİZMİ
Atatürk Barajı
Türkiye'nin en büyük ba­rajıdır. Fırat Nehri üzerinde yer almaktadır. Şanlıurfa'ya 52 km. mesafede bulunan Atatürk Barajı mevcut tesisle­ri ile Bölge'nin en önemli rek­reasyon alanlarındandır. D.S.İ. ağaçlandırıp, mesire alanı olarak düzenlediği Seyir Terası hafta sonlarında yoğunlukla kullanılmaktadır.
Baraj Gölünde yılda bir kere Su Sporları Şenliği düzenlenmektedir. Dünyada sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde bulunan Fırat Kaplı bağası (Rafetus - Euphraticus-Yeşil su kaplumbağası) (yaklaşık 250 kg ağırlığında, 1 m boyunda) doğal ortamında görülebilir. Şimdi nesli tehlike altında bulunan bu kaplumbağalar Bozova Doğal Koruma Alanı'nda gelecek nesillere ulaştırılmaya çalışılıyor. Baraj Gölü civarında tatil amaçlı kamp ve spor yapmaya uygun görsel zenginliğe sahip "Bozova Kaymakamlık Tesisi" hizmet vermektedir. 


BİR BAKIŞTA URFA

Şanlıurfa tarihte dünya kültür ve medeniyetinin merkezi kabul edilen ve arkeoloji literatüründe "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan bölge üzerinde yer almaktadır.

    Arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular, şehir merkezindeki Balıklıgöl civarının günümüz­den 11.000 yıl önce Neolitik Çağ insanları tarafın­dan iskan edildiğini kanıtlamıştır. Bu çağ, Anadolu'da mimarlık sanatının başlangıcı sayıl­maktadır.

    Mimarlık tarihi bu kadar eskilere dayanan Şanlıurfa, günümüzde de mimari eserlerinin zen­ginliği bakımından Anadolu'nun önde gelen illeri arasında yer almakta ve bu özelliğinden dolayı "Müze Şehir" adıyla tanınmaktadır.

    

    İlkel dinlerin dünyada bilinen en eski merkezi Şanlıurfa, çok tanrılı (politeist) dinler ile tek tanrılı (monoteist) dinlerin de önemli merkezlerinden bi­ridir.

    Assur ve Babil dönemlerinde; Ay, güneş ve ge­zegenlerin kutsal sayıldığı politeist bir din olan Paganizm'in baştanrısı "Sin"in mabedi Harran'da bulunuyor ve Soğmatar bu dinin önemli bir mer­kezi şehri sayılıyordu. Musevi, Hıristiyan ve İslâm dinleri peygamlerle­rinin atası olan Hz. İbrahim (A.S.) Şanlıurfa'da doğmuş, Nemrut ve Halkının taptığı putlarla mü­câdele ettiği için burada ateşe atılmıştır. Lut Peygamber, amcası Hz. İbrahim'in ateşe atılmasını görmüş ve daha sonra Şanlıurfa'dan Sodom'a doğru yola çıkmıştır.

   

İbrahim Peygamber'in torunu ve İsrailoğullarının atası Yakub Peygamber Harran'da evlenmiş, Eyyub Peygamber Şanlıurfa'da hastalık çekmiş ve Şanlıurfa'da vefat etmiştir. Hz. Eyyub'u arayan Elyasa' Peygamber O'nun yaşadığı Eyyub Nebi Köyü'ne kadar gelmiş, ancak kendisini göre­meden orada vefat etmiştir. Şuayb Peygamber, Harran'a 37 km. mesafedeki Şuayb Şehri'nde ya­şamış, Musa Peygamber, Şuayb Şehri yakınındaki Soğmatar'da Şuayb Peygamberle buluşmuştur. 

 
  Bu nedenle Urfa'nın bir adı da "Peygamberler Şehri"dir. İsa Peygamber, Şanlıurfa'yı kutsadığına dair bir mektubunu ve yüzünü sildiği mendile çı­kan mûcizevi portresini Şanlıurfa Kralı Abgar Ukkama'ya göndermiş, Hıristiyanlık devlet dini olarak dünyada ilk defa bu dönemde Şanlıurfa'da kabul görmüştür.

Bütün bunlardan, Şanlıurfa'nın dinler tarihi ve inanç turizmi yönünden Mekke ve Kudüs'ten sonra dünyanın önemli inanç merkezlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır..

KAYNAK:URFAKENT.COM VE URFA BELEDİYESİ

 

 Şanlıurfa, dinler  tarihi ve inanç turizmi yönüyle de dünya kültüründe önemli bir yere sahiptir. İl merkezi yakınındaki Göbekli Tepe'de yapılan arke­olojik kazılarda, ilkel dinlere ait olan ve günümüz­den 11.000 yıl öncesine tarihlenen dünyanın en eski tapınakları bulunmuş ve Şanlıurfa'nın inanan insan­ların dünyadaki en eski merkezi olduğu anla­şılmıştır.

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=